ទំព័រ_បដា

ប្រវែង 11mm ដៃអាវ Super Micro Fiber Optic Splice ជាមួយម្ជុលដែកក្នុងអង្កត់ផ្ចិត 0.4mm